- Et talstærkt team

Revision

Revision af årsrapporten tager udgangspunkt i vores kvalitetsstyringsmanual. Dette sikrer et nøje planlagt og effektivt revisionsarbejde.

Vi er løbende på efteruddannelse, så vores viden tilpasses til ændringer i lovgivningen og praksis, hvilket sikrer et højt kvalitetsniveau i overensstemmelse med god tidssvarende revisionsskik.

Kvaliteten af vort arbejde kontrolleres med jævne mellemrum, såvel internt som af Revisortilsynet under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi anvender moderne hjælpemidler og arbejdsmetoder for at sikre vore kunder en hurtig og effektiv revision.

Vi yder assistance indenfor alle den registrerede revisors arbejdsområder. Vore produkter og ydelser er nøje tilpasset vore kunders ønsker, størrelse og branche.